Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-au---, e-hu---
Vazby: Maďarsko ge129985
Vazby: Rakousko ge130612
Vazby: Rakousko (1526-1804) ge487180
Vazby: Rakousko (1804-1867) ge487178
Vazby: Rakousko (1867-1918) ge487179
Vazby: Uhersko (1867-1918) ge487183
Vazby: Austria-Hungary
Vazby: Österreich-Ungarn
Vazby: Österreich-ungarische Monarchie
Vazby: Osztrák-magyár monarchia
Vazby: Autriche-Hongarie
Vazby: Austro-Hungarian Monarchy

Citace: Evropa v proměnách staletí
Status/Správní celek: správní celek