Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 53588 40694
MVS monografie [MVS monografie] 0 0
PFND 0 0
DP Študentské práce 16 17 13.08.2020
HU Hudobniny 270 282 08.07.2020
SA [SA] 406 0 02.02.2021
BR Brožúry 329 332 04.09.2019
SH Stolné hry 12 12 07.11.2019
KNZ 1 0 29.05.2020
SBH Zbierka múzejná 5548 0 15.06.2021
SK Skladby 0 0
SP [SP] 63 0 26.05.2021
EE E-knihy 10 0 10.03.2021
ST Staré tlače 2 0 15.07.2019
SU [SU] 216 0 16.04.2021
KN Knihy 37369 33041 15.06.2021
MP [MP] 11 11 12.03.2013
KO Komplety (pôvodné) 1819 1851 14.06.2021
AK Príväzky 0 0
AN Články 4998 0 02.06.2021
ET [ET] 2279 0 29.04.2021
ZK Zvukové knihy 12 12 14.05.2021
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 1 1 23.04.2015
AV Audiovizuálne médiá 3 3 23.04.2015
PE Periodiká 221 5130 15.06.2021
RK Rukopisy 2 2 17.02.2010
FA [FA] 0 0
PM Pracovné materiály 0 0