Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Neoralová, Jitka


Citace: KKL
Citace: Vávrová, Petra, Neoralová, Jitka: Manipulace s knihami. In: Čtenář : měsíčník pro knihovny. Roč. 70, č. 4 (2018), s. 143-145.
Citace: www(Národní knihovna České republiky), cit. 23. 7. 2018
Mgr., knihovnice zaměstnaná v Národní knihovně ČR, zabývá se ochranou knihovních fondů a publikuje na toto téma.