Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vávrová, Petra


Citace: KKL
Citace: vysílající instituce: Národní knihovna České republiky: Zpráva ze zahraniční služební cesty
Ing., autorka prací z oboru konzervace, restaurování a uchovávání historických předmětů, informace o konferenci na ochranu a konzervaci knihovních fondů.