Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-gx---
Vazby: bitva u Saské Kamenice (1639 : Chemnitz, Německo)
Vazby: Chemnitz (Německo : oblast)
Vazby: Karl-Marx-Stadt (Německo)
Vazby: Rabenstein (Chemnitz, Německo)
Vazby: Saská Kamenice (Německo)
Vazby: Kamjenica (Německo)

Citace: www(Getty)