Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kubíček, Jaromír, 1938-


Citace: Lexikon současných českých historiků.
Narozen 5. 1. 1938, Lysice. Doc., PhDr., CSc., knihovník, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně, vlastivědný pracovník, práce z oboru dějin knihtisku, knihoven a periodik, zejména na Moravě a ve Slezsku.