Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Komárková, Anna


Citation: KKL
Citation: [Anna Komárková, Petra Medříková, členové exekutivy AMG]: Výroční zpráva 2006
Dis., sekretariát Asociace Muzeí a Galerií, publikace v oboru muzejnictví.