Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Komárková, Anna


Citace: KKL
Citace: [Anna Komárková, Petra Medříková, členové exekutivy AMG]: Výroční zpráva 2006
Dis., sekretariát Asociace Muzeí a Galerií, publikace v oboru muzejnictví.